Програми за професионално обучение

Професионалното обучение по професиите, за които Академията притежава лицензия, се извършва в Центъра за професионално обучение по програми, утвърдени от Националната агенция за професионално образование и обучение при Министерския съвет на Република България.


Всеки кандидат за записване в курс по конкретна професия декларира чрез заявлението си участие в курса:

 

Минимална възраст

Здравословно състояние (медицинско свидетелство)

Входящо образователно равнище

Входящо квалификационно равнище