Диплома за завършен курс

Курса за професионално обучение по съответната професия завършва с изпит по теория и практика.


Успешно завършилите курса получават:

 

Удостоверение за професионално обучение по съответната професия

 

Свидетелство за професионална квалификация по съответната професия

 

Професионална диплома (по образец на Академията) – с огледален текст на български/английски език,  валидна за работа в цял свят без превод и легализация