Какво Ви предлагаме?


Академията осъществява дейността си в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение


ВИЖ ПРОФЕСИИТЕ ПО КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В АКАДЕМИЯТА


Формите за професионално обучение по професиите, за които Академията притежава лицензия са:


  • ИНДИВИДУАЛНА

  • ДИСТАНЦИОННА

  • ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА (ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ)


 

Академията притежава ЛИЦЕНЗИЯ1ЛИЦЕНЗИЯ2, издадена от

Националната агенция за професионално образование и обучение

при Министерския съвет на Република България

200312037 от 07.07.2003 г.

200612392 от 17.01.2007 г.